मोल्डिङ

सुविधा

4 चिसो मोल्डिङ मेसिन

२ तातो मोल्डिङ मेसिन

2 15-मीटर विधानसभा लाइनहरू

1 8-मीटर QC र प्याकिङ लाइन

वार्षिक उत्पादन

2 मिलियन जोडी insole