कपडा

सूचीबद्ध कपडाहरू उपलब्ध छन्:

बुनेको कपडा: एकल जर्सी/वेलोर/फ्लानेल

साबर कपडा

माइक्रोफाइबर

छाला

कपास

अनुकूलित कपडा पनि उपलब्ध छ

हामीसँग ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुसार फिट हुने विभिन्न वजन, रंग र मोटाईमा कपडा छ।

008
००९
०१२

साथै हामी Dow Dupont (Intelifresh) अधिकृत insole निर्माण कारखाना हो