कपडा

सूचीबद्ध कपडा उपलब्ध छन्:

बुनेको कपडा : एकल जर्सी / velor / फ्लानेल

 साबर कपडा

 माइक्रोफाइबर

छाला

कपास

अनुकूलित कपडा पनि उपलब्ध छ

हामीसँग ग्राहकको आवश्यकताको लागि फिट राख्न विभिन्न तौल, रंग र मोटाईमा कपडा छ।

008
009
012

साथै हामी डो डुप्न्ट (इंटेलिफ्रेश) अधिकृत इनसोल निर्माण कारखाना हो