इन-हाउस उच्च बनावटी मुद्रण

सुविधा

२ प्रिन्टि machines मेशिनहरू

१ उच्च बनावटी मुद्रण मशीन

१ थ्रीडी डाई-कट मेशीन

वार्षिक आउटपुट

१-२ मिलियन जोडी ईन्सोल

Laser-cutting
Print
Print-in-roll