फोम

फोम: पानामा वा रोलमा

EVA,अर्थोलाइट फोम, हाई-पोली सहित सबै प्रकारका फोमहरूमा स्रोतहरू।ग्राहकहरूको डिजाइन अनुसार, तलका सबै कारकहरू अनुकूलित छन्:

रङ

वजन

कठोरता

आकार

घनत्व

पर्फोरेसन

फोम