फोम

फोम sheet पानामा वा रोलमा

सबै प्रकारको फोममा संसाधनहरू, ईवा सहित - ओर्थोलाइट फोम, हाई-पाली। ग्राहकहरूको डिजाइन अनुसार, तल सबै कारकहरू अनुकूलित छन्:

रंग

तौल

कठोरता

आकार

घनत्व

छिद्र

foam